Сформирана е група за дигитални компетентности с ученици от V-VII клас
„Аз и дигиталния свят“ с ръководител Павлинка Маринчева

Международният ден за безопасен интернет 11 февруари 2020 г. беше отбелязан по инициатива на учениците от групата по проект "Образование за утрешния ден".На мероприятието бяха поканени всички ученици ,учители и родители.След прожекцията на филма за опасностите в интернет се проведе дискусия. На родителите беше връчен наръчник с насоки как да помогнем на детето си от ранна възраст да развива дигитално-медийната си грамотност, за да ползва интернет по-безопасно и полезно, а на учениците от началния курс-дигитален речник с основни термини и тетрадка с казуси за работа против кибертормоз.Учениците от прогимназиалния курс получиха наръчник с ултимативен отговор на въпроса „Колко зная за Интернет?“. с най-важното за селфито, секстинга, колекционерите, онлайн тормоза, фейковете, хейтърите и троловете, паролите, геолокацията, настройките за сигурност, торентите, пазаруването, игрите и всички други важни за младите хора .