Учебна 2021-2022 година
1.Група за допълнително обучение по Български език и литература - I-II  клас с ръководител Дияна Георгиева
2.Група за допълнително обучение по Български език и литература -  III клас с ръководител Валентина Миланова
3.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  -   VII клас с ръководител Нелка Иванова
4.Група за допълнително обучение  по Математика – VI  клас с ръководител Нуршен Цветанова

 

Учебна 2020-2021 година
1.Група за допълнително обучение  по Български език и литература - I-III  клас с ръководител Дияна  Георгиева
2.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  -  II – IV  клас с ръководител Валентина Миланова
3.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  -   VII клас с ръководител Нелка Иванова
4.Група за допълнително обучение  по Математика – V  клас с ръководител Нуршен Цветанова
5.Група за допълнително обучение  по История и цивилизации -  VI клас с ръководител Йонка Йозова

 

Учебна 2019-2020 година

1.Група за допълнително обучение  по Български език и литература - I-II  клас с ръководител Валентина Миланова

2.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  -  III – IV  клас с ръководител Дияна Георгиева

3.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  -   VII клас с ръководител Нелка Иванова

4.Група за допълнително обучение  по Математика – VI  клас с ръководител Павлинка Маринчева

5.Група за допълнително обучение  по История и цивилизации -  V-VI клас с ръководител Йонка Йозова

6.Група за допълнително обучение  по Химия и ООС-  VII  клас с ръководител Диана Христова

 

Учебна 2018-2019 година
1.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  -  I – III клас с ръководител Дияна Георгиева
2.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  - II-IV клас с ръководител Валентина Миланова
3.Група за допълнително обучение  по Български език и литература  -   VI клас с ръководител Нелка Иванова
4.Група за допълнително обучение  по Математика – V клас с ръководител Павлинка Маринчева
5.Група за допълнително обучение  по История и цивилизации -  VI клас с ръководител Йонка Йозова
6.Група за допълнително обучение  по Химия и ООС-  VII  клас с ръководител Диана Христова