Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"
Село Морава
Адрес: ул."Трети март" No 8, 5291 Морава, Община Свищов

Телефон: +359 6326 816

Директор: 0879489689
Email: info-300808@edu.mon.bg