Директор
Диана Атанасова Христова
 
Начални учители
Дияна Йосифова Георгиева
класен ръководител на І-ІІІ клас
Валентина Тоткова Миланова
класен ръководител на ІІ-ІV клас
Прогимназиални учители
Нелка Живкова Иванова
класен ръководител на V-VІ клас
Йонка Иванова Йозова
класен ръководител на VІІ клас
Административен персонал
Кирилка Николова Димитрова
завеждащ административна служба
Неличка Иванова Владимирова
счетоводител
Атанас Йорданов Борисов
шофьор автобус
Анелия Йорданова Макавеева
чистач
Бетина Христова Симеонова
образователен медиатор