g


Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"
село Морава
Адрес: ул."Трети март" No 8, 5291 Морава, Община Свищов
Телефон: 0879489689
Директор: 0888016413
Email: info-300808@edu.mon.bg