Събитие
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Морава, обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Морава

Срок за отдаване под наем - три стопански години.
Дата за провеждане на търга - 14.06.2021 г. от 13.30 часа
Срок за подаване на тръжни документи - до 16:30 ч. на 11.06.2021 г.

Документи за провеждане на търга

Заповед за провеждане на търга
Тръжни документи
Заповед за резултатите от търга