Прием и свободни места в паралелките

Училищен план-прием за 2024/2025 учебна година